Professor / Profesor: Lluís-Xavier Flores Abat (etnógrafo, museólogo y filólogo. Alacant / Alicante, 1975)

Lloc / Lugar: Asociación “Comunitat Valenciana” de Montevideo & Museo de las Migraciones, MUMI)

Data / Fecha: A partir de la última semana de julio y la penúltima de agosto 2022. 3 o 4 sesiones (según el taller) de 1 hora y media. 1 sesion por semana.

Matrícula: Gratuita y abierta a todas las personas interesadas.

Por mas información WhatsApp 094442892

1. Taller de ball tradicional valencià 1. Taller de baile tradicional valenciano
La riquesa i varietat del que sol anomenar-se “ball popular tradicional” o “ball folklòric” valencià és ben coneguda per estudiosos del nostre patrimoni etnomusical. Gèneres com la jota, la seguidilla, el fandango, la malaguenya o ball de l’u, el bolero, les folies, les valencianes, les Danses… configuren un dels llegats etnocoreològics més diversos, importants i encara poc conegut de les terres ibèriques.

De fet, quant al primer, el ball i cant de la jota és precisament un patrimoni compartit per tots els pobles hispans peninsulars així com amb Portugal, Andorra, Mèxic, les Filipines… i ja es manifesta al País Valencià de manera molt primerenca (inicis s. XVIII) i sota la misteriosa denominació de “valenciana”.

En esta activitat de 4 sessions acostarem tant a la comunitat de valencians com a membres externs d’ella que hi vulguen participar, els esquemes i estructures més tradicionals del ball de la jota al País Valencià (ball de dos, ball de tres, ball de quatre, ball de sis, ball en reng…) propis de les comarques del Sud i Nord Valencià (i de terres veïnes), les quals encara estan vigents en la tradició dels bureos, saraus i ballades que s’hi celebren.

Esta activitat se suma a l’actual campanya d’elaboració per part del Govern d’Espanya d’una candidatura mundial per a prensentar la jota com a patrimoni immaterial davant la UNESCO, i que compta amb el suport de la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya, el Govern Balear i la Diputació General d’Aragó, entre altres institucions oficiales.

La riqueza y variedad del que se suele llamar “baile popular tradicional” o “baile folklórico” valenciano es bien conocido por estudiosos de nuestro patrimonio etnomusical. Géneros como la jota, la seguidilla, el fandango, la malagueña o “ball de l’u”, el bolero, las folias, las valencianes, las Danzas… configuran uno de los legados etnocoreológicos más diversos, importantes y aun poco conocido de las tierras ibéricas.

De hecho, respecto al primero, el baile y canto de la jota es precisamente un patrimonio compartido por todos los pueblos hispanos peninsulares así como con Portugal, Andorra, México, Filipinas… y ya se manifiesta en el País Valenciano de manera muy temprana (inicios s. XVIII) y bajo la misteriosa denominación de “valenciana”.

En esta actividad acercaremos tanto a la comunidad de valencianos como a miembros externos de ella que quieran participar, los esquemas y estructuras más tradicionales del baile de la jota en el País Valenciano (baile de dos, baile de tres, baile de cuatro, baile de seis, ball en reng…) propios de las comarcas del sur y norte valenciano (y de tierras vecinas), las cuales todavía están vigentes en la tradición de los bureos, saraos y bailes públicos que se celebran.

Esta actividad se suma a la actual campaña de elaboración por parte del Gobierno de España de una candidatura mundial para prensentar la jota como patrimonio inmaterial ante la UNESCO, y que cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Cataluña, el Gobierno Balear y la Diputación General de Aragón, entre otras instituciones oficiales.

2. Taller de cant tradicional valencià 2. Taller de canto tradicional valenciano
Acompanyats d’un guitarró valencià (guitarra xicoteta de 5 cordes) i una pandera coordinarem un taller en el qual fent un viatge per la geografia del País Valencià, ens centrarem en l’ensenyament durant 4 sessions de cançons populars autòctones tant de la tradició folklòrica antiga com de la més actual, que caracteriza el panorama de la música folk de las últimas décadas.

Entre el repertori escollit hi ha temes de diverses comarques valencianes com ara Elx (Baix Vinalopó), Alacant (Alacantí), Alcoi (Alcoià), Cullera (Ribera Baixa), València (Horta), Castelló (Plana Alta)… i d’altres pròpies i popularitzades per coneguts grups de folk valencià com Carraixet, els Pavesos, Al Tall i Pep Gimeno “Botifarra”.

Acompañados de un guitarrón valenciano (guitarrilla de 5 cuerdas) y una pandereta coordinaremos un taller en el cual, haciendo un viaje por la geografia del Pais Valenciano, nos centraremos en la enseñanza de canciones populares autóctona, tanto de la tradición folclórica antigua como de la más actual, que caracteríza el panorama de la música folk de las últimas décadas.

Entre el repertorio escogido hay temas de diversas comarcas valencianas como Elche (Baix Vinalopó), Alicante (Alacantí), Alcoy (Alcoià), Cullera (Ribera Baixa), Valencia (Horta), Castellón (Plana Alta)… y de otras propias y popularizadas por conocidos grupos de folk valenciano como Carraixet, Els Pavesos, Al Tall y Pep Gimeno “Botifarra”.

3. Taller de cultura i identitat valenciana 3. Taller de cultura e identidad valenciana
Estructurat en 3 sessions o temàtiques, en este taller ens introduïrem en el coneixement de les característiques definitòries del País Valencià, del seu patrimoni natural, lingüístic, arquitectònic, literari, musical… que ens ajudaran a compartir amb els membres de la comunitat i altres persones interessades que hi acudisquen, el seu i el nostre nivell de coneixement sobre la mare pàtria dels valencians.

Repasaremos, de manera conjunta e interactiva, els espais naturals, les obres artístiques, les fites i personatges històrics, els trets lingüístics, el calendari festiu, els costums, tradicions i maneres de pensar… que ens definixen com a valencians i valencianes tants als que vivim a l’actual Comunitat Valenciana com als descendents que residixen a l’Uruguai, i descobrirem quina és l’aportació que el poble valencià ha fet a la Humanitat.

Estructurado en 3sesiones o temáticas, en este taller nos introduciremos en el conocimiento de las características definitorias del País Valencià, de su patrimonio natural, lingüístico, arquitectónico, literario, musical… que nos ayudarán a compartir con los miembros de la comunidad y otras personas interesades que acudan, su y nuestro nivel de conocimiento sobre la madre patria de los valencianos.

Repasaremos, de manera conjunta e interactiva, los espacios naturales, las obras artísticas, los hitos y personajes históricos, los rasgos lingüísticos, el calendario festivo, las costumbres, tradiciones y maneras de pensar… que nos definen como valencianos y valencianas tantos a los que vivimos en la actual Comunidad Valenciana como a los descendientes que residen en Uruguay, y descubriremos cual es la aportación que el pueblo valenciano ha hecho a la Humanidad.